NordicLiwing

Brf Disponentparken, Örebro

Disponenten vid Örebro Pappersbruk Gunnar Björkman, lät 1921 uppföra en ståtlig villa åt sig i Almby intill pappersbruket. Arkitekt var Edvin Stenfors som varit stadsarkitekt i Örebro och som då var länsarkitekt i Stockholm.

Idag är Disponentvillan det enda som återstår av Örebro Pappersbruk. Örebro Kommun planerar nu för ca 1200 bostäder på det gamla Pappersbruksområdet. Som en första etapp på det nya bostadsområdet har BAU ritat flerbostadshus och radhus i Disponentparken. Totalt omfattar projektet ca 150 bostäder i storlek från 39 m2 till 118 m2. Uppgiften för BAU har varit att i den skyddade Disponentparken placera in bostadshus.

Disponentvillan får en ny uppgift som gemensamhetslokal för de boende i området. Detaljplanen vann laga kraft i april 2015 och försäljning av bostäderna pågår. Radhusen produceras av Nordic Liwing som har lång erfarenhet av att skapa projektbyggnationer med hög kvalitet och designgrad. Projektutvecklare Stefan Hjälmeby menar att radhusen i projektet Disponenten är ett perfekt uppdrag för Nordic Liwing, ett område med tydlig arkitektur ritat av en välrenommerad arkitekt till en beställare med höga krav på design och kvalitet.

Nordic Liwing har lång erfarenhet av att bygga grupphus, flerbostadshus, kyrkor och andra offentliga lokaler till professionella beställare som bostadsbolag, bostadsrättsföreningar, kommuner, församlingar, kollektiv med mera.

Bilder

Fakta

Nr: A3147– A3150
Projekt: Brf Disponentparken
Adress: Bruksgatan 14,702 83 Örebro
Beskrivning: Radhus 2-plan, 4 huskroppar, 17 lägenheter.
Nordic Liwings åtagande: Totalentreprenad
Invändig yta: 1909 kvm
Byggår: 2015-2016
Arkitekt: Eskil Olsson