NordicLiwing

Nordic Liwing AB - Fastighetsutveckling

Projektutveckling

Vi tänker långsiktighet och hållbarhet i det vi gör. Allt från materialval och konstruktioner till våra samarbeten och kundrelationer. Att skapa livsmiljöer med hög designgrad och funktionalitet för många människor är vår passion. Vi har gjort det i många år och utmanas ständigt att utveckla och förfina vår process.

Har du mark du vill sälja eller är intresserad av en trygg och stabil samarbetspartner till ditt nästa projekt? Välkommen till Nordic Liwing, en partner med lång erfarenhet och en unik känsla för bra lösningar och hög designgrad.

Markförvärv

Vi söker kontinuerligt lämplig mark och byggrätter för nyproduktion av bostäder. Det kan vara mark för flerbostadshus, radhus, kedjehus men även friliggande villor och fritidshus. Vi hjälper till med allt som rör genomförandet av markförvärvet.

Vill du exploatera din mark själv och behöver en trygg samarbetspartner är vi även här behjälpliga med till exempel projektutveckling, byggnation och försäljning.

Mark som vi förvärvar förädlar vi till attraktiva tomter och områden. Vi ombesörjer allt från exploatering med exempelvis utbyggnad av gator, vatten- och avloppsledningar och lekplatser till färdigt område.

Din stabila part för fastighetsutveckling

Att Willa Nordic skapar unika enfamiljshus med svårslagen kvalitet och överlägsen designgrad vet de flesta om. Att vi inom koncernen dessutom skapar hela bostadsområden, flerbostadshus, exklusiva parhus, golfbyar i New England stil, vårdboende, lägenhetskomplex på tak i storstäder, kyrkor och många andra unika projekt inom WINO-koncernen, där Willa Nordic ingår, är det färre som känner till.
Vi kallar detta Nordic Liwing.

Vissa av projekten som visas här har byggts som bostadsrätter i egen regi inom koncernen. Andra har vi varit delaktiga som husleverantörer och projektör. Vi utför även totalentreprenader på många av våra projekt.

Välkommen till en partner med lång erfarenhet och en unik känsla för bra lösningar och hög designgrad.

Hör gärna av dig till oss

Kontakta oss gärna för en förutsättningslös diskussion om just ditt projekt.
Inget är för stort eller för litet!

Företag i WINO HOLDING

Wino Holding AB är fokuserade mot byggbranschen och har entreprenadbolag inom flera områden med fokus på Småland. I koncernen ingår även husföretaget Willa Nordic som bygger exklusiva kvalitetsvillor över hela Norden.